Energie Prestatie Adviseur in opleiding

Energie Prestatie Advies voor woningen

Voor EnergieLabel West-Friesland leer ik het vak van EPA-W adviseur door het maken van DraftSight (Auto-CAD) tekeningen van woningen en per blok alle details uit te werken nodig voor het bepalen van een energielabel. Het maken van berekeningen, technische foto’s lezen en keuzes maken op basis van de theorie. De verwerking van de energielabels in programma’s als EPA-view en Vabi-EPA.

In de toekomst zal ook het opnemen (meting verrichten en foto’s maken op locatie) onderdeel van het werk zijn en zal ik daarvoor officieel opgeleid worden als EPA-W adviseur.

EnergieLabel West-Friesland

Deze organisatie is opgericht door Peter Tol om bij te dragen aan een duurzamere wereld en de groter wordende vraag van met name woningcorporaties in Noord-Holland (West-Friesland) om woningen te labellen. Inmiddels is de organisatie flink gegroeid en worden er zo’n 4 tot 6 duizend woningen per jaar opgenomen. Door Peter en een beperkt aantal enthousiaste zzp-ers die actief zijn op dit gebied.

www.energielabelwestfriesland.nl