Playgrounds Socializing through technology

Trainer Playground

Mede ontwikkeling en verzorging van trainingen, workshops en inspiratiesessies voor bedrijven. Socializing through technology leent zich goed voor teambuilding, leadership en talentontwikkelingssessies voor bedrijven. Robotica, building en coding zijn heel creatieve skills die het kind en de teamgeest naar boven halen in ieder mens.

Sustainable Development RobotWise

De missie van RobotWise komt vanuit het ideëel beeld om alle leerlingen op school actiever bezig te laten zijn met de ontwikkelingen van de maatschappij en voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan. Vanuit deze missie is de ontwikkeling naar duurzaamheid een logische stap. Allereerst om RobotWise zelf zo duurzaam mogelijk te laten opereren en daarnaast de vraag hoe ze kan bijdragen aan onderwijs dat beter aansluit bij maatschappelijke thema’s. Mijn rol bij RobotWise is om deze ontwikkeling vorm te geven en daarmee bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (van de VN).

DARE – Event (leadership twee daagse van Rabobank International)

In mei 2018 heeft RobotWise trainingen bij de leadership tweedaagse van de Rabobank international verzorgd. Het DARE-event. Hiervoor hebben we zes robotica, building en coding workshops ontwikkeld met het thema leadership skills. Samenwerking, creativiteit, agile, computational thinking, probleemoplossend vermogen waren de belangrijkste leidraad voor de workshops.

www.robotwise.nl