Warmte, licht en stroom voor Lesbos

Groene GRIT

Projectmanager Warmte, licht en stroom voor Lesbos

Mijn rol

Het aanjagen en coördineren van een gezamenlijke campagne voor de financiering van warmte (Sheltersuits), licht en stroom (WakaWaka’s) voor met name kindvluchtelingen op Lesbos. Kinderen leven in koude, kille en donkere vluchtelingenkampen. De twee kampen Moria en Kara Tempe op Lesbos vangen al een aantal jaar vluchtelingen op, voornamelijk uit Syrië. Vorig jaar zijn er in de winter mensen overleden door de barre (weers-)omstandigheden. Vooral kinderen en kwetsbare volwassenen hebben grote behoefte aan warmte, licht en stroom.

Initiatiefnemers

WakaWaka Foundation (olv Maurits Groen), Sheltersuit Foundation (Bas Timmer) en stichting Movement on the Ground (o.a. van Johnny de Mol).

Movement on the Ground, Sheltersuit & WakaWaka Foundation slaan de handen ineen en zetten zich in voor de
kinderen in vluchtelingenkampen op het eiland Lesbos.

Doelstelling

1.500 Sheltersuits + 1.500 WakaWaka’s verstrekken aan de kinderen en de meest kwetsbare volwassen in de
vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos in de winter van 2017-2018.

Waarom

Deze mensen zijn gevlucht voor de oorlog en beginnen op Lesbos aan een nieuw, maar onzeker leven. Dat begint met de koude en donkere dagen van de winter doorkomen. Sommigen overnachten in porto-cabins, anderen in tentjes of zonder enig dak boven hun hoofd, in slechte omstandigheden.

Hoe

Met hulp die duurzaam, nuttig, en op maat gemaakt is. Daarom starten we een actie voor ieder kind in de kampen Moria en Kara Tepe: een jas, slaapzak en zaklamp in één. Een wandelend huis (Sheltersuit) dat wind- en waterdicht is en sterker dan welke tent dan ook. De productie van Sheltersuits wordt gerealiseerd door vluchtelingen. Van vluchtelingen voor vluchtelingen. Het WakaWaka Light (zaklamp) is oplaadbaar met zonlicht. Movement on the Ground, de stichting van o.a. Johnny de Mol, is de organisatie die actief is op Lesbos en de distributie van de Sheltersuits & WakaWaka’s gaat verzorgen. Zij zijn de verbinding tussen de mensen en de hulpgoederen.

Kosten

De beraamde kosten zijn (inclusief distributiekosten Movement on the Ground): 1.500 Sheltersuits (x €275) + 1.500 WakaWaka’s (x €25) = €450.000,-

Operationalisering

De eerste batch van 500 Sheltersuits en WakaWaka’s worden met kerst uitgedeeld. Deze eerste 500 combinaties zijn al gesponsord door de Rabobank Foundation, Start Foundation, van Lanschot Kempen en Geloof en Samenleving van de Remonstranten. Deze campagne is bedoeld om de overige 1.000 combinaties ook te kunnen procduceren en versturen. De winter is nu al begonnen, dus de andere 1000 pakken zijn hard nodig.

Initiërende partijen

Stichting Sheltersuit – opgericht in 2015
Oprichter en mode-ontwerper Bas Timmer besloot, na het op straat in de kou overlijden van de dakloze vader van zijn beste vriend, om de Sheltersuit te ontwerpen. Sheltersuit is bedoeld voor dak- en thuislozen en vluchtelingen. De productie is volledig duurzaam. Zo wordt er hoogwaardig restmateriaal gebruikt en fungeert het confectiehuis tevens als een sociale werkomgeving waar vluchtelingen en langdurig werklozen in harmonie samenwerken. Sheltersuit heeft met zijn product de Dutch Design Awards (categorie Public Award) 2017 gewonnen.

Stichting Movement on the Ground – opgericht in 2015
Deze stichting heeft als doel slachtoffers van humanitaire crisissituaties te voorzien in hun hulpbehoefte. De stichting probeert juist daar in te springen waar hulp niet geboden wordt maar wel noodzakelijk is. Door te verbinden brengt deze stichting de juiste partijen bij elkaar die het hoofd kunnen bieden aan de crisissituatie en verlichting zullen brengen in de levens van de slachtoffers.

WakaWaka Foundation – opgericht in 2012
Deze stichting heeft als doel zoveel mogelijk van haar solar-producten te verstrekken aan slachtoffers van humanitaire rampen en gemeenschappen in afgelegen gebieden. Sinds de oprichting heeft de stichting het leven van meer dan 1,3 miljoen mensen in off-grid gebieden bereikt met stroom en licht, waaronder veel vluchtelingen en slachtoffers van natuurrampen (www.waka-waka.com/impact/).

Overige partners: 3M, Bas Kosters, BKB, Dutch Design Week, Koninklijke TenCate, Nomad